Blog

Domovní čistička odpadních vod na klíč: Realizace ČOV od A do Z

Domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) lze realizovat dvěma způsoby. Buď si vše zařídíte sami (od hydrogeologického posudku přes projektovou dokumentaci a povolení až po samotnou stavbu a instalaci čistírny), nebo