Rádi byste si na svém pozemku nechali vyhloubit studnu a stali se tak méně závislými na dodávkách vody? Prozradíme vám, z jakých položek se skládá výsledná cena vrtané studny, kolik za ni ve finále zaplatíte a za jak dlouho se vám investice do vlastního zdroje vody vrátí.

Co vše zahrnuje cena vrtané studny

Finální cena vrtané studny se skládá hned z několika položek. Největší část vašich úspor bezpochyby spolkne samotná výstavba studny, počítat ale musíte také s náklady na projektovou dokumentaci nebo čerpací techniku.

cena vrtané studny

Cena vrtané studny se pohybuje v rozmezí od 50 000 až 100 000 Kč bez DPH. Finální cena záleží především na hloubce vrtu, kdy za 1 metr zaplatíte v průměru 2 500 Kč.

Položky tvořící výslednou cenu vrtané studny:

 • Hydrogeologický posudek
 • Průzkumný vrt
 • Projektová dokumentace
 • Stavební povolení
 • Hloubení studny
 • Hydrochemické práce
 • Hydrodynamické zkoušky
 • Čerpací technika
 • Případné prohloubení studny 

Hydrogeologický posudek 

Prvním krokem na cestě k vlastnímu zdroji vody je oslovení hydrogeologa. Ten posoudí, zda se na vašem pozemku nachází dostatečně silný vodní proud, a označí vhodné místo pro vyhloubení studny. 

Kladný hydrogeologický posudek je vyžadovaný zákonem o vodách (č. 254/2001 Sb.) a následně slouží jako podklad pro projektovou činnost, pro získání povolení k nakládání s podzemními vodami a pro územní i stavební řízení. 

Za hydrogeologický posudek zaplatíte zhruba 4–17 000 Kč. Pokud chcete, rádi vám pomůžeme sehnat spolehlivého hydrogeologa z vašeho okolí. Oslovíme za vás vícero hydrogeologů, od kterých si vyžádáme cenovou nabídku, a vy si vyberete tu, která vás nejvíce zaujme.


Potřebuji hydrogeologa

Průzkumný vrt

Jestliže chcete jít při hloubení vrtané studny na jistotu, nechte si provést průzkumný vrt. Nezapomeňte ale, že od 1.1. 2019 platí novela zákona, která vám ukládá povinnost zajistit si před průzkumným vrtem souhlas vodoprávního úřadu. Jedná se o snahu úřadů zabránit nelegálnímu čerpání vody z průzkumného vrtu, čímž docházelo k obcházení vodoprávních procesů.

cena vrtané studny

Zhotovení průzkumného vrtu se zpravidla pojí s hydrodynamickou čerpací zkouškou, která odhalí, zda při čerpání podzemní vody neubývá voda v sousedních studnách. Cena čerpací zkoušky se pohybuje kolem 2 500 Kč, nevykonáte ji ale bez ponorného čerpadla – to si můžete samozřejmě vypůjčit například od souseda, v opačném případě si připlatíte ještě zhruba 10 000 Kč. 

Projekt vrtané studny

Vrtaná studna je dle zákona považována za vodní dílo, proto k její realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra. Projekt vám společně s hydrogeologickým posudkem poslouží jako podklad k získání povolení se stavbou studny a k odběru podzemních vod. 

Naše projekční kancelář Zakra má s projekty vrtaných studní dlouholeté zkušenosti. S námi máte jistotu, že se cena projektu v průběhu naší spolupráce nijak nezmění. Projekt vrtané studny si ceníme na 10 990 Kč (s DPH). Za tuto cenu se vám do rukou dostane kompletní projektová dokumentace (včetně případných změn), která je připravena pro jednání s úřady. Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou.


Potřebuji projekt

Povolení vrtané studny

Postup získání povolení pro stavbu studny a nakládání s podzemními vodami se liší v závislosti na tom, zda studnu stavíte společně s domem, nebo samostatně. Pojďme si představit oba případy podrobněji.

povolení vrtané studny
 • Stavba studny společně s domem – jednodušší varianta, která vám umožňuje vyřídit jedno společné stavební povolení pro obě stavby. Žádost je třeba podat na vodoprávní úřad, který nejen že stavbu umístí a povolí, ale zároveň povolí také nakládání s vodami. Cena vydání společného povolení je přitom pouhých 300 Kč. 
 • Stavba samotné studny – jestliže budujete stavbu u již stojícího domu, potřebujete získat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody. Nejlépe uděláte, pokud se obrátíte na příslušný vodoprávní úřad. Cena se v tomto případě vyšplhá na dvojnásobek – 600 Kč.

A co když se rozhodnete postavit studnu na černo? V tom případě vám hrozí povinnost stavbu odstranit a zaplatit pokutu ve výši až 50 000 Kč.

Jestliže vás od budování studny odrazuje jednání s úřady, využijte našich služeb inženýringu. Nejen že pro vás zhotovíme projekt vrtané studny, ale následně s ním oběháme všechny potřebné úřady a nakonec vám předáme všechna potřebná povolení. Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou.

Hloubení studny

Nejdražší položkou na vašem seznamu bude samotné hloubení studny. Zároveň se jedná o položku, jejíž cenu lze odhadnout jen stěží. Ve hře je mnoho faktorů – typ podloží, hloubka a průměr vrtu, ale také doprava vrtného materiálu na místo stavby. 

hloubení vrtané studny

Základ ceny se počítá dle plánované hloubky studny, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1 700–3 000 Kč. Výsledná cena poté zahrnuje zhotovení a vystrojení vrtu, obsyp, jílování a vyčištění vrtu. Pohybovat se tak může mezi 30–100 000 Kč.

Rozbor studniční vody

Studnu máte vybudovanou a co teď? Než začnete studniční vodu využívat, doporučuje se minimálně měsíc počkat a následně odebrat vzorek, který odešlete na rozbor. K posouzení zdravotní nezávadnosti jímané vody většinou stačí základní chemický rozbor společně s bakteriologickým rozborem. Můžete si ale připlatit za komplexní analýzu, která odhalí i stopové množství organických látek a kovů. 

Cena základního + bakteriologického rozboru se pohybuje kolem 1 500 Kč. V případě komplexního rozboru se cena vyšplhá na přibližně 6 500 Kč. 

Čerpací technika

Abyste mohli studniční vodu začít pohodlně využívat na zahradě i v domácnosti, budete potřebovat ponorné čerpadlo. Jak ho vybrat? 

 • Budete vodu využívat převážně k zalévání zahrady? V tom případě si vystačíte s levnějším plastovým čerpadlem. Jestliže chcete studniční vodu napojit na rozvod vody v domácnosti, sáhněte po kvalitnějším nerezovém čerpadle nebo po domácí vodárně.
 • Zvolte správný rozměr čerpadla, a to s ohledem na průměr vrtu. Čerpadlo by mělo být dostatečně úzké, aby se do vrtu pohodlně vešlo a dalo se s ním v případě potřeby snadno manipulovat. 
 • Zjistěte si, jaký výtlak (udávaný v metrech) a průtok vody (množství vody, které proteče za určitý čas) potřebujete.
 • Jestliže má být studna zdrojem pitné vody, je nezbytné pořídit čerpadlo s filtrem.

A kolik za ponorné čerpadlo zaplatíte? Většinou se jedná o částku kolem 10 000 Kč. 

Prohloubení studny

Vrtaná studna má tu výhodu, že ji můžete v případě potřeby nechat prohloubit a zajistit si tak vydatnější zdroj vody. Proces prohloubení studny se ale samozřejmě neobejde bez povolení vodoprávního úřadů. Ten od vás bude chtít doložit zbrusu nový hydrogeologický posudek, který potvrdí, že prohloubení studny nepovede k úbytku vody v okolních studnách. 

Za úřední povolení zaplatíte správní poplatek 300 Kč a za hydrogeologický posudek opětovně 4–10 000 Kč. Cena prohloubení studny záleží na hloubce – připomínáme, že běžná cena za metr se pohybuje mezi 1 700–3 000 Kč.

Jak může vypadat cena vrtané studny?

Jak jsme zmínili, finální cena, kterou za vrtanou studnu zaplatíte, záleží na celé řadě faktorů a pokaždé se bude značně lišit. Pro vaši představu jsme si proto připravili modelový příklad, na kterém vám ukážeme, jak se lze dobrat výsledné ceny za vrtanou studnu. 

Předpokládejme, že k již stojícímu domu brzy přibude nová vrtaná studna s průměrem 191/203 mm, s PVC výstrojí 140 mm a stěnou o šířce 6,5 mm, která bude sahat do hloubky 30 metrů. Vámi zvolená stavební firma je od vás vzdálená 100 km a projekt vrtané studny vám zpracovala naše projekční kancelář Zakra. 

Návratnost investice do studny

Zaskočila vás výsledná cena vrtané studny? Ačkoliv se jedná o poměrně značnou investici, je třeba mít na paměti její vysokou návratnost. Studna jakožto vlastní zdroj vody vám dokáže ušetřit velké částky za vodné (a v průběhu času také za stočné). Samozřejmě závisí na tom, zda budete studniční vodu využívat pouze na zahradě nebo také v domácnosti například k praní prádla nebo splachování, případně dokonce jako vodu pitnou. 

V tabulce vidíte přibližnou návratnost v případě čtyřčlenné rodiny, pokud počítáme s průměrnou roční spotřebou vody na osobu 35 m3:

Shrnutí

Chcete, aby i vaše domácnost byla více soběstačná a měla přístup k vlastnímu zdroji vody? Vrtaná studna vám to umožní. Kontaktujte nás a nechte si od nás vypracovat projektovou dokumentaci a vyběhat veškerá potřebná povolení a začněte co nejdříve šetřit své peníze i zdroje pitné vody.


Kontaktujte nás


Komentáře

Your email address will not be published.