Vrtaná studna je dle zákona považována za vodní dílo, které je třeba povolit na stavebním a vodoprávním úřadě. V opačném případě vám hrozí pokuta ve výši až 50 000 korun. Jak ale povolení vrtané studny získat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Vrtaná studna bez povolení. Jde to?

Vrtaná studna je dle zákona považována za vodní dílo. Jako taková ke své stavbě potřebujete jednak stavební povolení, jednak povolení k nakládání s vodami. Jestliže se proto rozhodnete vybudovat studnu na černo, vystavujete se riziku pokuty ve výši až 50 000 korun. Kromě toho vám úřad může nařídit odstranění nelegální stavby.

Vrtání studny bez povolení navíc často vede ke snižování hladiny vody v okolních studních. To zcela jistě nezůstane bez povšimnutí vašich sousedů, kteří mohou na problém upozornit příslušné úřady.

Změny v povolení studny od roku 2019

V roce 2019 vešla v platnost novela vodního zákona, dle které je třeba získat povolení vodoprávního úřadu k průzkumnému vrtu. Velmi často se totiž stávalo, že majitelé začali odebírat vodu již z průzkumného vrtu, aniž by ho nejprve legalizovali. Tím pádem studna postrádala projektovou dokumentaci, stavební povolení i povolení k odběru vody ze studny.

povolení vrtané studny

Povolení vrtané studny: Postup krok za krokem

Rozhodli jste se vybudovat vrtanou studnu legální cestou? V tom případě se pojďme podívat na to, co vás čeká a nemine. Krok po kroku vám ukážeme, jak získat povolení vrtané studny.

Hydrogeologický posudek

Ze všeho nejdříve je třeba oslovit hydrogeologa, který dokáže určit, zda se na pozemku nachází dostatečně vydatný pramen spodní vody. Kromě toho vám poradí, kam studnu s ohledem na okolní studny, kanalizační potrubí nebo jímky na odpadní vody umístit. Na základě hydrogeologického průzkumu vypracuje posudek, který je důležitým podkladem pro projektanta.

Nevíte, kde sehnat zkušeného a spolehlivého hydrogeologa? Za naše klienty poptáme hned několik hydrogeologů, ze kterých si následně sami vyberou.


Potřebuji hydrogeologa

Průzkumný vrt

Jestliže chcete mít před stavbou studny jistotu, hydrogeolog provede takzvaný průzkumný vrt. Opět však připomínáme, že již k tomuto úkonu potřebujete povolení. Pozor, z průzkumného vrtu není možné legálně odebírat podzemní vodu, k tomu je třeba vrt převést na vodní dílo (studnu).

Projektová dokumentace

Jakmile se projektantovi dostane do rukou hydrogeologický posudek, může začít pracovat na projektové dokumentaci k vrtané studni. Vždy si ověřte, že projekt svěřujete osobě, která má všechna potřebná oprávnění. Úřady budou chtít vidět kulaté razítko, jinak projekt nepovolí. 

Projekt vrtané studny můžete řešit s naší projekční kanceláří Zakra. Specializujeme se na vodohospodářské stavby a pod rukama nám prošly už stovky projektů.


Potřebuji projekt studny

Územní rozhodnutí a povolení vrtané studny

Pokud si pořizujete studnu samostatně bez rodinného domu, pak vaše kroky povedou nejprve na stavební úřad. Ten na základě formuláře Žádost o umístění stavby vydá územní rozhodnutí, se kterým můžete zamířit na vodoprávní úřad. Na vodoprávním úřadě podáte žádost o stavební povolení ke studni a žádost o povolení k nakládání s vodami. 

Změna procesu povolení studny vás čeká v případě, že hloubka vrtu přesáhne 30 metrů. V tu chvíli se již nejedná o vodní dílo a je třeba se obrátit na báňský úřad.


Potřebuji povolení studny

Kolaudace studny

Po realizaci vodního díla je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Do té doby se nesmí voda ze studny čerpat. Pokud by se tak dělo, mohl by vodoprávní úřad zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření či zahájit sankční řízení o uložení pokuty. 

povolení vrtané studny

Dodatečné povolení staré studny

Nachází se na vašem pozemku studna, o které si nejste jisti, zda má všechna potřebná povolení? Jestliže se jedná o studnu postavenou před rokem 1955 nebo o nefunkční studnu, nic řešit nemusíte. Avšak víte-li, že je studna mladšího data, doporučujeme vám nechat ji dodatečně legalizovat. To znamená obstarat si hydrogeologický posudek a zjednodušenou projektovou dokumentaci a následně zažádat o povolení k odběru vody.

povolení vrtané studny

Povolení k prohloubení studny

Občas se stane, že voda ze studny prostě a jednoduše zmizí. V takovém případě nemusíte věšet hlavu, studnu lze totiž prohloubit. Potřebovat k tomu však budete hydrogeologický posudek, který posoudí vliv prohloubení na hydrogeologické poměry, projekt a povolení od vodoprávního úřadu.


Kontaktujte nás


Komentáře

Your email address will not be published.