Přípojka vody a odpadu bývá u moderních nemovitostí standardem. Pokud i vás čeká jejich budování, pak čtěte dál. Celým procesem stavby vodovodní a kanalizační přípojky vás provedeme krok za krokem, abyste věděli, na co se připravit.

Co je přípojka vody a odpadu

Vodovodní a kanalizační přípojka spojuje nemovitost a vodovodním, respektive kanalizačním řádem. Zatímco přípojka vody zásobuje nemovitost pitnou vodou, přípojka odpadu se stará o likvidaci odpadních vod. 

Dle zákona se jedná o samostatné stavby, které ale nejsou vodním dílem. Z toho důvodu řeší veškerou administrativu pouze stavební, nikoliv vodoprávní úřad. 

přípojka vody

Jak zřídit přípojku vody a odpadu krok za krokem

1. Oslovení provozovatele

Ze všeho nejdříve vám doporučujeme oslovit provozovatele vodovodu a kanalizace a předběžně dohodnout technické řešení napojení. Čas od času se totiž stává, že ačkoliv vodovodní i kanalizační řád se nacházejí poblíž hranice pozemku, jejich kapacita neumožňuje napojení další nemovitosti. 

V takovém případě je nutné zvolit alternativní řešení. Přípojka vody může být nahrazena vrtanou studnou, přípojka odpadu pak domovní čistírnou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem.

2. Projekt přípojek

Jakmile od provozovatele sítí dostanete zelenou, můžete oslovit projektanta, který se pustí do zpracování projektové dokumentace. Tu zpravidla obdržíte 3–4 týdny po zahájení spolupráce. Projekt je následně třeba odnést opět za provozovatelem vodáren a kanalizace ke schválení a zapracovat případné připomínky. Až poté je projekt vodovodní a kanalizační přípojky připraven pro jednání se stavebním úřadem.


Potřebuji projekt přípojek

projekt vodovodní a kanalizační přípojky

3. Povolení přípojek

Přípojku vody a odpadu lze povolit samostatně nebo ve sloučeném stavebním řízení společně s povolením stavby domu. Pro přípojky do 50 m délky postačuje pouze územní souhlas, jsou-li přípojky delší, budete potřebovat územní rozhodnutí.

4. Realizace přípojek

Před započetím výkopových prací je potřeba určit místo napojení přípojky k hlavnímu řadu a zároveň vytyčit inženýrské sítě v okolí, aby se předešlo případné havárii. Až poté přichází na řadu samotný výkop, uložení potrubí do země a finální napojení přípojek.

Po provedení montážních prací, avšak ještě před zasypáním potrubí, je nutné provést u vodovodu tlakovou zkoušku a u kanalizace zkoušku vodotěsnosti. V tento moment se provádí rovněž geodetické zaměření inženýrských sítí. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.

přípojka vody a odpadu realizace

5. Finální napojení přípojek

Přípojky se nakonec musí napojit na vodovodní a kanalizační řád. Tento úkon si většinou bere na starosti přímo provozovatel sítí, který zároveň pohlídá, aby nedošlo k přerušení dodávky vody a ohrožení kvality vody. Náklady na realizaci napojení přípojek, které se pohybují kolem 10 000 korun, hradí investor – zpravidla majitel pozemku a připojované stavby.

6. Montáž vodoměru

Realizace přípojky vody končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Montáž vodoměru mohou provádět pouze odborní pracovníci pověřeni provozovatelem vodovodu.

7. Kolaudace přípojek

Po napojení na vodovodní a kanalizační řád vám začne být účtováno vodné a stočné. Pokud jsou již přípojky geodeticky zaměřeny, nic nebrání jejich kolaudaci. Po ukončení všech prací vydá provozovatel vodovodu či kanalizace souhlasné stanovisko s užíváním přípojky.

8. Uzavření smlouvy se správcem sítě

Nakonec vám nezbývá nic jiného, než podepsat smlouvu se správcem sítě. Tím máte splněnou poslední formalitu před tím, než začnete přípojku vody a odpadu konečně legálně užívat.

Kolik stojí přípojka vody a odpadu

Cena vodovodní a kanalizační přípojky se liší případ od případu. Primárně totiž závisí na délce přípojky a na terénu, pod kterým vede. Kromě toho však do hry vstupují i další proměnné – cena projektové dokumentace, administrativní poplatky spojené s povolením nebo například hodinová sazba pracovníků stavební firmy.

Pro vaši představu jsme vyčíslili orientační náklady na přípojku odpadu, jejíž celková délka je 13 metrů. Z toho 3 metry vede pod asfaltovým povrchem a 10 metrů pod trávníkem. Před výkopem vám pověřená osoba označí místo napojení přípojky na kanalizační řád a vytyčí další dvě inženýrské sítě, které se nacházejí v okolí. Samotné výkopové práce si vezme na starost bagrista se sazbou 1 500,-/hodina, který výkop zvládne za 3 hodiny. Projekt přípojky si necháte zpracovat od naší kanceláře Zakra a povolení si zajistíte na vlastní pěst.

Výsledné ceny neberte jako směrodatné. Jedná se pouze o orientační ceny, které se mohou lišit v závislosti na hodinové sazbě pracovníků a ceníku služeb.

Jaké jsou alternativy vodovodní a kanalizační přípojky

Ne vždy lze ale přípojku vody a odpadu vybudovat – buď se vodovodní a kanalizační řád v obci vůbec nenachází, leží příliš daleko od hranice pozemku, nebo už se k němu nelze z kapacitních důvodů přípojit. V takovém případě je třeba zvážit alternativní způsoby. Vodu na pozemek přivede vrtaná studna, kterou může doplnit retenční nádrž na dešťovou vodu, zatímco o likvidaci odpadních vod se postará domovní čistička nebo tříkomorový septik

Ke všem třem zmíněným alternativám potřebujete opět projektovou dokumentaci – s tím vám ale umíme poradit. Připravíme vám projekt, který obsahuje vše potřebné a je připravený pro jednání s úřady.


Kontaktujte nás

Zajímá vás víc? Přečtěte si naše další články:


Komentáře

Your email address will not be published.