Vlastníte víkendovou chatu nebo chalupu a řešíte, jak co nejlépe naložit s odpadními vodami? Pořiďte si tříkomorový septik s filtrem. Ptáte se, proč je septik na chatu ideální? Nemusíte vyvážet tak často jako žumpu, poradí si i s nepravidelným provozem a navíc funguje bez spotřeby elektrické energie.

Tři způsoby likvidace odpadních vod na chatě

U jakékoliv nemovitosti, kterou nelze napojit na obecní kanalizaci, máte v zásadě tři možnosti, jak naložit s odpadními vodami. Buď zvolíte bezodtokou jímku (žumpu), domovní čistírnu odpadních vod (ČOV) nebo tříkomorový septik. Jak se od sebe jednotlivé možnosti liší?

Bezodtoká jímka neboli žumpa

Od klasického způsobu likvidace odpadních vod se dnes již ustupuje, jelikož se ukazuje jako velmi neekologický a finančně nákladný. Bezodtoká jímka totiž slouží pouze ke shromažďování odpadních vod, které je následně nutné nechat vyvézt fekálním vozem. Za jeden vývoz žumpy přitom zaplatíte klidně 3 500 korun, četnost vývozů pak závisí na objemu jímky.

Jímku proto doporučujeme vybudovat pouze u minimálně obývaných nemovitostí. V opačném případě se vám provoz jímky značně prodraží. 

jímka na vyvážení

TIP: Přečtěte si, proč bezodtoká jímka nedává ekonomický smysl.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Domovní čistírna představuje přesný opak žumpy. Jedná se o celoplastové zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod, a to s účinností až 97 %. Avšak vzhledem k tomu, že k provozu čistírny je zapotřebí elektrická energie a také pravidelný přísun odpadních vod, hodí se spíše k trvale obydleným rodinným domům.

domovní ČOV

Tříkomorový septik s filtrem

Tříkomorový septik představuje ideální způsob nakládání s odpadními vodami u rekreačních objektů. To ale pouze za předpokladu, že ho doplníte o zemní nebo biologický filtr. Ptáte se proč? 

Samotný septik se totiž příliš neliší od bezodtoké jímky. Dochází v něm pouze k částečnému čištění odpadních vod, které však není dostatečné. Odpadní vody proto nesmí opustit váš pozemek a místo toho odtékají do jímky. A jak již víte, tu je třeba pravidelně vyvážet.

tříkomorový septik na chatu

Jak funguje tříkomorový septik s filtrem

Tříkomorový septik pracuje na principu průtočnosti. To znamená, že odpadní vody postupně protékají všemi komorami septiku a při tom jsou z nich odstraňovány mechanické nečistoty a organické látky. Celý proces přitom funguje bez spotřeby elektrické energie.

Pro lepší účinnost čištění se za septik standardně umísťuje již zmíněný zemní nebo biologický filtr. Díky němu lze následně přečištěnou vodu likvidovat stejně jako v případě domovní čistírny – to znamená do povrchových či podzemních vod nebo do dešťové kanalizace.

tříkomorový septik na chatu

Proč je septik na chatu ideálním řešením

  • Funguje bez spotřeby elektrické energie, jeho provozní náklady jsou proto minimální.
  • Na rozdíl od domovní ČOV se v něm nenacházejí bakterie, které by vyžadovaly neustálý přísun odpadních vod. Díky tomu si septik poradí i s nepravidelným provozem.
  • I v septiku se postupem času hromadí kal, který je třeba pravidelně odčerpávat. Na rozdíl od jímky je však vývoz septiku mnohem méně častý – zpravidla vás čeká jednou až dvakrát ročně.

Kolik stojí tříkomorový septik s filtrem

Cena tříkomorového septiku se pohybuje v rozmezí 15–30 000 korun bez DPH a liší se v závislosti na typu, výrobci a příslušenství, které je v ceně zahrnuto. V tabulce vidíte přehled nejznámějších produktů, se kterými se na českém trhu můžete setkat:

K septiku vám ale doporučujeme dokoupit již zmíněný filtr (buď zemní, nebo biologický), který pořídíte za 20–40 000 korun bez DPH.

Jak si pořídit septik

Chcete si pořídit septik na chatu? Pak si přečtěte, co vše je třeba zařídit před tím, než si septik dovezete na pozemek a začnete ho používat.

  • Hydrogeologický posudek – Jestliže víte, že chcete přečištěné odpadní vody likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou, je načase zavolat hydrogeologa. Ten zhodnotí, zda je váš pozemek pro vsak vhodný a zda nedojde k ohrožení kvality spodní vody. Pokud bude vše v pořádku, obdržíte od něj kladný hydrogeologický posudek.
  • Projektová dokumentace – Další osobou, kterou je třeba kontaktovat, je autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který si vezme na starost projekt septiku. Jestliže ještě svého projektanta nemáte, využijte služeb naší projekční kanceláře Zakra. Nabízíme úvodní konzultaci zdarma.
  • Povolení septiku – Nakonec už nezbývá nic jiného než získat povolení ke stavbě septiku (stavební úřad) a povolení k nakládání s vodami (vodoprávní úřad). I s tím vám umíme pomoci. Stačí nás kontaktovat.


Kontaktujte nás


Komentáře

Your email address will not be published.