Připojit svou nemovitost ke kanalizaci je jedním ze základních stavebních úkonů. Než ale poprvé kopnete do země, budete potřebovat projekt kanalizační přípojky, který vám vypracuje autorizovaný inženýr nebo architekt domu. Co takový projekt obnáší, jak dlouho si na něj počkáte a jaká je jeho cena?

Co je kanalizační přípojka a kdy ji potřebuju?

Kanalizační přípojku definuje zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., podle kterého se jedná o samostatnou stavbu, která spojuje nemovitost s kanalizačním řádem. Představuje tak ideální způsob, jak likvidovat odpadní vody z většiny domácností. V případě, že se v určité lokalitě nachází splašková kanalizace, je pak povinností každého majitele nemovitosti připojit se k ní. 

projekt kanalizační přípojky
Kanalizační přípojka propojuje vaši nemovitost se splaškovou kanalizací a účinně se tak stará o likvidaci odpadních vod

Stále oblíbenější domovní čistička odpadních vod (ČOV) je proto pouze alternativním řešením, které připadá v úvahu v momentě, kdy splašková kanalizace v obci zcela chybí. Na rozdíl od kanalizační přípojky je pak čistička považována za vodní dílo, o které se navíc musíte vy, jakožto majitelé, starat a pravidelně kontrolovat kvalitu přečištěné vody. Tyto starosti vám po vybudování přípojky zcela odpadají. 

Kdo je vlastníkem kanalizační přípojky?

Zajímá vás, komu patří kanalizační přípojka? Dle zákona č. 274/2001 Sb., se vlastníkem přípojky stává ten, kdo ji na své náklady pořídil. Se vznikem vlastnictví se samozřejmě vážou i určité závazky a povinnosti. Ta nejzásadnější spočívá v tom, že veškeré náklady spojené s případnou opravou kanalizační přípojky nesete vy jakožto její vlastník, bez ohledu na to, na jakém pozemku se přípojka nachází.

TIP: Výše zmíněné informace platí i v případě vybudování vodovodní přípojky.

Potřebuju projekt kanalizační přípojky?

Ano, potřebujete. Stavba kanalizační přípojky se povoluje na základě územního povolení či souhlasu, který získáte až po předložení vypracované projektové dokumentace. 

Projekt kanalizační přípojky je soubor dokumentů splňující zákonné normy a požadavky správce kanalizace. Projekt může zpracovat inženýr vodohospodářských staveb nebo architekt rodinného domu.

Za jak dlouho obdržím vypracovaný projekt přípojky odpadu?

To záleží především na tom, jaké jsou vaše konkrétní představy. V Zakře vždy vycházíme vstříc našim klientům, mezi kterými byste našli jak ty, kteří vše pečlivě plánují měsíce dopředu, tak ty, kteří nemají času nazbyt. Dokážeme si poradit i s urgentní žádostí o vypracování projektu například v situaci, kdy vám původně vybraný projektant odřekl, stačí nás kontaktovat.


Chci projekt kanalizační přípojky

Co potřebuje projektant? 

Zpracování projektové dokumentace značně urychlíte tím, že nám poskytnete veškeré potřebné podklady a informace. U projektu přípojky se jedná o následující:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)
 • umístění objektu na pozemku (stávající nebo budoucí)
 • zda již proběhla komunikace se správcem kanalizace
 • zda již znáte od správce polohu sítě či podmínky napojení
 • pro kolik EO (ekvivalentních obyvatel) bude přípojka navrhována
 • přibližnou představu o trase přípojky
 • polohu vývodu kanalizace z objektu
 • přibližnou představu o umístění revizní šachty

Veškeré podklady nám stačí zaslat e-mailem, není třeba vážit cestu k nám do Plzně. I proto děláme projekty po celé České republice – vše s námi vyřešíte online z pohodlí svého domova.

Jaká je cena projektu kanalizační přípojky?

Pokud je nám známo, většina projektantů nabízí zpracování projektu za cenu, která zpravidla nepřesáhne 10 tisíc korun. My pro vás projekt kanalizační přípojky vypracujeme za 10 990 korun s DPH. Jedná se o fixní cenu, která se v průběhu nijak nemění a kterou zaplatíte až po obdržení dokumentace, jenž je připravena pro jednání s úřady.

Jednání s úřady není váš šálek kávy? I s tím vám umíme pomoci. Našim klientům nabízíme službu takzvaného inženýringu. Co to v praxi znamená? Od klienta si vyžádáme plnou moc, následně vyrazíme i s projektem na úřady a nakonec vám předáme úřední povolení se stavbou přípojky kanalizace. Za tuto službu si účtujeme 9 490 korun s DPH.


Chci projekt kanalizační přípojky

cena projektu kanalizační přípojky
Za projekt kanalizační přípojky u nás v Zakra zaplatíte 8 990 korun s DPH. A nebojte – za případné úpravy nezaplatíte ani korunu navíc.

Jaká je kompletní cena kanalizační přípojky?

Cena přípojky kanalizace nelze jednoznačně stanovit, skládá se totiž z několika položek, které ji ovlivňují:

 • Geodetické zaměření, je-li třeba
 • Projekt
 • Povolení
 • Výkopové práce, materiál a stavební práce
 • Instalace a zprovoznění

Celková cena kanalizační přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede. Zpravidla se pohybuje od 20 tisíc do 500 tisíc korun.

Zajímá vás kompletní cena kanalizační přípojky? Kontaktujte nás a my vám sdělíme náš odhad.

Jak dlouho dopředu začít řešit připojení ke kanalizaci?

Veškeré vodohospodářské projekty se vždy vyplatí řešit s dostatečným předstihem. Nacházíte se v situaci, kdy včera bylo pozdě? V tom případě nás neváhejte kontaktovat a váš projekt vyřídíme přednostně. Po získání všech potřebných informací o vaší situaci se bez prodlení pustíme do zpracování projektové dokumentaci, kterou vám předáme nejpozději do 14 dnů. Počítejte ale s tím, že vyřízení povolení kanalizační přípojky může trvat i několik týdnů.

Projekt mám! Jak získám povolení ke stavbě přípojky?

Jakmile v rukou držíte hotový projekt kanalizační přípojky, máte dvě možnosti – buď si povolení ke stavbě vyřídit svépomocí, nebo využít služby inženýringu a obíhání úřadů nechat na nás.

Nezapomeňte, že přípojka kratší než 50 metrů se povoluje územním souhlasem, zatímco přípojku přesahující délku 50 metrů je třeba povolit územním rozhodnutím a následně ještě ohlásit její stavbu. 

povolení kanalizační přípojky
I se získáním povolením kanalizační přípojky vám umíme pomoci. Využijte služeb inženýringu a netrapte se sháněním všech potřebných dokumentů, stanovisek a vyjádření. 

Co dělat, pokud se nemůžu připojit ke kanalizaci?

Připojit svou nemovitost ke splaškové kanalizaci pomocí přípojky je nejjednodušším řešením likvidace odpadních vod. Ne vždy se vám ale tato možnost nabízí. I dnes existuje celá řada vesnic a obcí, které splaškovou kanalizaci postrádají a přípojka tak nepřichází v úvahu.  

Ideální alternativou je v takových případech domovní čistírna odpadních vod (ČOV), která se hodí zejména k rodinným domům. Ta funguje na principu mechanicko-biologického čištění, které zbavuje odpadní vody až 97 % nečistot, takže mohou být následně využity například k zálivce zahrady nebo ke splachování toalety.

domovní čov na klíč
V místech, kde není vybudovaná splašková kanalizace, je domovní čistička ideálním řešením likvidace odpadních vod

Máte pocit, že je domácí čistírna odpadních vod tím pravým řešením i pro vás? Kontaktujte nás – rádi vám poradíme s výběrem nebo pro vás vypracujeme projekt domovní ČOV na míru.


Komentáře

Your email address will not be published.