Domácí čistírna odpadních vod se stává fenoménem posledních let. Jak vlastně funguje a co se děje s přečištěnou vodou? Kolik za čističku zaplatíte a co vše je třeba zařídit, než ji můžete začít používat? A v neposlední řadě – jak vybrat tu nejlepší čistírnu na českém trhu?

Co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je celoplastové zařízení tvořené plastovou nádrží s několika oddělenými komorami, ve kterých dochází k čištění odpadních vod. Představit si ji můžete jako válec o výšce zhruba 2 metry a průměru 1,5 metru. Takovéto rozměry mívá čistička odpadních vod pro 2 až 6 osob. Domácí čistírna váží kolem 150 kg. 

Domovní ČOV dokáže zcela nahradit kanalizační přípojku v lokalitách, kde obecní kanalizace není dostupná.

 

Domovní čistírna odpadních vod je:

 • Zařízení k rodinnému domu, které přečistí veškeré odpadní vody.
 • Ideální řešení pro místa, kde není možnost připojit nemovitost přes kanalizační přípojku.
 • Výrobek s 25 letou a delší životností.
 • Prakticky neviditelný společník zakopaný na pozemku v blízkosti domu.

Domácí čistírna odpadních vod není:

 • Není to bezodtoká jímka, jejíž obsah byste museli každý měsíc vyvážet.
 • Není to tříkomorový septik, ke kterému je třeba pořídit přídavný filtr.
 • Není to kanalizační přípojka, která by vás zbavila všech starostí s odpadními vodami.

Zajímá vás více? Přečtěte si také: 

Jak funguje domácí čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod funguje na principu mechanicko-biologických procesů, které probíhají ve třech oddělených komorách. Odpad z domácnosti natéká do domácí čističky, kde dochází k oddělení pevných částic a předčištěná voda pak prochází aerobním čištěním za pomoci bakterií a kyslíku.

Voda, která z čistírny odpadních vod nakonec vytéká, je tak zbavena až 97 % nečistot a může být vypuštěna do povrchových či podzemních vod, případně do dešťové kanalizace.

Čištění odpadních vod probíhá ve 3 fázích

 • Fáze: Předčištění  

Odpadní voda natéká do první komory, která slouží jako usazovací prostor. Dochází zde k oddělování pevných částic a jejich sedimentaci. Usazené nečistoty následně podléhají anaerobnímu rozkladu (bez přístupu vzduchu).

 • Fáze: Aerobní a biologické čištění v aktivačním prostoru

Předčištěná voda vtéká do druhé komory, kterou označujeme jako aktivační prostor. Do této části je pomocí dmychadla vháněn vzduch, který je nezbytný pro zde žijící bakterie. Ty svou činností přispívají k aerobnímu (za přístupu vzduchu) rozkladu organických látek.

 • Fáze: Likvidace odpadních vod z dosazovací nádrže

Přečištěnou vodu vtáhne mamutka z aktivační komory do odtokového žlabu. Odtud může přečištěná voda odtékat povrchových či podzemních vod, případně do dešťové kanalizace. Další možností je, že se přečištěná voda hromadí v retenční nádrži, odkud je následně využita k zálivce zahrady.

Jak naložit s přečištěnou vodou z čističky

Už jsme zmínili, že s přečištěnou vodou, která odtéká z čistírny, můžete naložit několika různými způsoby. Ke každému z nich se však vyjadřuje vodoprávní úřad, který má nakonec rozhodující slovo.

Přečištěnou vodu z čistírny můžete likvidovat:

 • do vod povrchových (rybník, řeka, potok…),
 • do vod podzemních (vsakem, případně vsakem se zálivkou),
 • do jednotné dešťové kanalizace, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

Kam se hodí domovní ČOV (a kam naopak ne)

co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistička představuje ideální způsob likvidace odpadních vod u rodinných domů, které nelze napojit na obecní kanalizaci. Vyhovuje jí pravidelný provoz, ale zároveň zvládne i vaši kratší nepřítomnost (takže dovolené u moře se vzdávat nemusíte).

Naopak na chatu či chalupu bychom vám domovní čistírnu příliš nedoporučovali. Mnohem vhodnější volbou je v takovém případě tříkomorový septik, který nevyžaduje pravidelný přísun odpadních vod, a navíc ke svému provozu nepotřebuje elektrickou energii.

Specifickým případem je situaci, kdy se v blízkosti pozemku nachází obecní kanalizace. Pokud byste přesto chtěli na pozemku vybudovat domovní čistírnu odpadních vod, úřady vám to nepovolí a budou vyžadovat, abyste si zřídili kanalizační přípojku.

Kolik stojí čistírna odpadních vod

Pořizovací cena domácí čističky odpadních vod se pohybuje  v rozmezí 30–50 tisíc korun bez DPH. K nákupní ceně je však třeba ještě připočítat cenu za dopravu, nezbytné příslušenství a instalaci zařízení. Celková cena domácí čistírny odpadních vod se pak může vyšplhat až na 80 tisíc korun bez DPH.

Připomínáme, že tohle je základní cena bez DPH. V případě, že domovní čistírnu pořizujete k rodinnému domu, pak DPH u čistírny bude 15%, tuto cenu tedy násobte 1,15. V případě, že ČOV pořizujete k podnikání (penzion, kadeřnictví…), bude DPH 21%.

Jak vybrat domovní čističku odpadních vod

jak vybrat čistírnu odpadních vod

Výběr domovní čistírny odpadních vod je mnohdy složitější, než se na první pohled zdá. Musíte si uvědomit, že se jedná o zařízení, které stojí několik desítek tisíc korun a kterým denně projdou stovky litrů odpadních vod. Určitě nechcete udělat špatné rozhodnutí a po pár týdnech či měsících zjistit, že vám čistička tak úplně nevyhovuje.

O tom, jak vybrat domovní ČOV, jsme už psali. Pojďme si ale připomenout základní kritéria, která hrají rozhodující roli:

 • Počet EO (ekvivalentních osob)
 • Způsob likvidace odpadních vod
 • Způsob povolení domovní ČOV
 • Cena domovní ČOV

Počet ekvivalentních osob

Pojem ekvivalentní osoba označuje průměrného člověka, který denně vyprodukuje 120–150 litrů odpadních vod. To znamená, že pokud vás v domě žije 5, pak hledáte čističku dimenzovanou pro 5 EO. 

Výhodou je, že domovní čističky odpadních vod jsou zpravidla přizpůsobené k obsluze více osob v určitém rozsahu (např. domácí čistírna odpadních vod AT6 obslouží 1 až 5 osob). Pro lepší představu se můžete inspirovat v tabulce:

Způsob likvidace odpadních vod

Také způsob, jakým chcete nakládat s přečištěnou vodou, má významný vliv na výběr čistírny. Co tím myslíme?

 • Pokud se rozhodnete likvidovat přečištěnou vodu do dešťové kanalizace nebo do povrchových vod, pak můžete sáhnout po levnějších typech domovních čistíren. Skvělým příkladem je čistička Variocomp od společnosti ASIO.
 • Pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou, musíte si nejprve zajistit kladný hydrogeologický posudek. Pakliže se navíc rozhodnete povolit čističku takzvaně na ohlášení (viz dále v článku), pak si musíte pořídit čističku s certifikací CE. Dobrou volbou je domácí čistírna odpadních vod AT6 od společnosti ABPlast.

Způsob povolení domovní čistírny

Věděli jste, že existují hned dva způsoby, jak stavbu domovní čistírny povolit? Jedním z nich je klasické vodoprávní řízení a tím druhým ohlášení. Pojďme si oba způsoby představit trochu blíže – z každého totiž plynou jiné povinnosti. 

Ohlášení: 

 • Rychlejší způsob řízení (zpravidla do 30 dnů) s vyšší administrativní náročností. Co to znamená? Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádření si musíte sehnat sami, úřad za vás nic neudělá. 
 • V případě, že chcete přečištěné vody z čističky likvidovat vsakem, na ohlášení vám úřad povolí výhradně čistírnu s certifikací CE.
 • Rozhodnutí o povolení čistírny úřad vydává na dobu neurčitou. 
 • Ukládá vám povinnost sehnat si ke stavbě čistírny stavební dozor.
 • 1× za 2 roky vás čeká návštěva z kontrolního úřadu, která provede revizi čistírny na základě provozního deníku.

Vodoprávní řízení:

 • Pomalejší způsob povolení (zpravidla 60 dnů) s nižší administrativní zátěží (úřad si velké množství dokumentů sežene sám). 
 • Povolit lze i čističku bez certifikace CE.
 • Vydává se s omezenou platností na 10 let.
 • 2× do roka musíte provést rozbor vzorků přečištěné vody a zaslat ho na vodoprávní úřad.

Pořizovací cena domovní ČOV

Ačkoliv cena čistírny zajímá každého potenciálního kupce, neměla by se stát hlavním parametrem, podle kterého se při výběru čističky budete rozhodovat. Mnohem důležitější než pořizovací cena ČOV je, co konkrétně zahrnuje neboli co za své peníze reálně získáte.

Dopředu si proto zjistěte, co vše je v ceně čistírny zahrnuto. Získáte kromě čisticího zařízení také veškeré příslušenství (poklop, dmychadlo, řídicí jednotku…)? Je v ceně zahrnuta doprava čistírny na váš pozemek, zapojení čistírny a zaškolení do její obsluhy? Jaký pozáruční servis vám výrobce garantuje? A jak snadné či složité je sehnat k danému typu ČOV náhradní díly?

Mohlo by vás zajímat: Jaká je skutečná cena domovní ČOV

Realizace domovní ČOV krok za krokem

Domácí čistírna odpadních vod je podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. považována za vodní dílo, protože likviduje přečištěné vody. Pro zbudování čističky tak bude zapotřebí projekt a povolení od vodoprávního úřadu a v některých případech také hydrogeologický posudek.

Hydrogeologický posudek

Posudek hydrogeologa potřebujete pouze v případě, že plánujete přečištěnou vodu z čističky likvidovat vsakem nebo vsakem se zálivkou. Hydrogeolog pak posoudí, zda je váš pozemek z hlediska podloží pro vsak vhodný.

Mohlo by vás zajímat: Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod


Potřebuji hydrogeologa

Projektová dokumentace

Projekt domovní ČOV je nedílnou součástí žádosti, kterou podáváte na stavební a vodoprávní úřad. Vypracovat ho smí jen a pouze autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, který má všechna potřebná oprávnění.

Mohlo by vás zajímat: Kolik stojí projekt domovní ČOV a kde sehnat projektanta


Potřebuji projekt ČOV

Povolení ČOV

Domovní čistírnu odpadních vod můžete následně povolit buď formou klasického vodoprávního řízení, nebo na ohlášení. Výsledkem je jednak povolení ke stavbě, jednak povolení k nakládání s vodami.

Mohlo by vás zajímat: 


Potřebuji povolení ČOV

Stavba ČOV

Jakmile v rukou držíte veškeré potřebné papíry, můžete se pustit do stavby čistírny. Čekají vás výkopové práce, instalace a zapojení čističky.

Mohlo by vás zajímat: Instalace domovní čističky odpadních vod krok za krokem

Kolaudace ČOV

Abyste čističku mohli začít legálně používat, potřebujete ji ještě zkolaudovat. Pak už vám v jejím užívání nic nebrání.

ČOV svépomocí, nebo na klíč?

domovní čistička odpadních vod na klíč

Čistírnu odpadních vod můžete realizovat dvojím způsobem – buď svépomocí, nebo takzvaně na klíč. Co si nakonec vyberete, záleží na vašich prioritách. Hlavní otázka totiž zní: Chcete ušetřit peníze, nebo čas?

ČOV svépomocí

Pokud se do realizace ČOV pustíte svépomocí, znamená to, že celý proces je ve vaší režii. Sami si od výrobce obstaráte čističku, její dodání a instalaci, zajistíte si projektanta, vyběháte potřebná povolení na úřadech a nakonec se možná popasujete i s výkopovými pracemi při usazování čistírny na pozemku.

Na odbornících tak necháte jen to nejdůležitější – vypracování projektu, případně hydrogeologického posudku, instalaci a finální zapojení čistírny. Stejně jako když stavíte dům svépomocí, dokážete tímto způsobem ušetřit až polovinu celkových nákladů.

Položka Cena (bez DPH)
ČOV 37 000,-
Doprava 2 000,-
Projekt ČOV 10 990,-
Povolení ČOV svépomocí 1 000,-
Stavba a instalace svépomocí 14 000,-
Celková cena 64 990,-

ČOV na klíč

Alternativu představuje služba domovní ČOV na klíč. V tomto případě se kromě výběru čistírny o nic dalšího nestaráte – firma, kterou jste si najali, zařídí projekt, získá všechna potřebná povolení a provede i výkopové a stavební práce na pozemku. Zbaví vás tak většiny starostí a ušetří značné množství času. Počítejte ale s tím, že za službu domovní ČOV na klíč zaplatíte minimálně o polovinu více než v případě realizace svépomocí. 

Zajímá vás víc? Přečtěte si také:

Jak se starat o ČOV

Chcete-li, aby čistírna fungovala přesně podle vašich představ, musíte se o ni správně starat. Kromě pravidelných kontrol, údržby jednotlivých komponent a odčerpání přebytečného kalu vás čekají povinné revize, které však zpravidla zajišťuje revizní technik.

Mimo to mějte na paměti, že biologické procesy v čistírně zajišťují živé bakterie, které jsou velice náchylné na jakékoliv změny v množství a obsahu odpadních látek. Snažte se proto, aby se do čističky nedostávaly:

 • Dezinfekční, antibakteriální a antimikrobiální čisticí přípravky
 • Toxické látky, jako jsou léky, barvy, ředidla a chemické postřiky, bakteriím rovněž nesvědčí.
 • Saponáty a tenzidy
 • Živočišné a rostlinné oleje
 • Odpadky z kuchyňského drtiče
 • Voda z kondenzačního kotle

Zajímá vás víc? Přečtěte si také:

Existuje bezúdržbová ČOV?

Při průzkumu trhu můžete narazit na takzvanou bezúdržbovou čističku odpadních vod. Nenechte se ale mýlit – zcela bezúdržbovou čistírnu prozatím nikdo nevyrobil. Byť si některé domácí čistírny lépe poradí s kalem, ať již pomocí košů či velké kalové nádrže, stejně se nevyhnete pravidelnému servisu a kontrolám podle provozního řádu. 

Srovnání domácích čističek na českém trhu

Stále ještě nemáte jasno, do které domovní čistírny investujete? Využijte našich dlouholetých zkušeností a inspirujte se naším srovnáním domovních čističek na českém trhu, díky kterému si uděláte lepší představu o tom, co konkrétní domovní ČOV nabízí. 

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod Variocomp 5K

Pozitivnízkušenosti s variocomp 5k

 • nízká pořizovací cena
 • vhodná i jako pouze dočasné řešení (například v situaci, kdy víte, že obec plánuje budování kanalizace)
 • bezproblémový a kvalitní servis od značky ASIO
 • možnost dokoupení značkového příslušenství

Negativní

 • nelze řešit povolení takzvaným ohlášením (v případě, že chcete zasakovat přečištěné vody do vod podzemních)
 • v základní ceně není zahrnuta řídící jednotka
 • dmychadlo je v provozu non-stop, což se může projevit na spotřebě elektřiny

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod BioCleaner BC 6 (Envi-pur)

Pozitivnízkušenosti s biocleaner bc6

 • řídící jednotka s 10 režimy
 • možnost použití UV dezinfekce, která zvyšuje účinnost čištění odpadních vod 
 • kvalitní servis a možnost dokoupení pozáručního servisu

Negativní

 • relativně dražší pořizovací cena
 • v ceně není zahrnut poklop a vstupní komínek
 • pokud chcete přečištěnou vodu likvidovat vsakem, je nutné přiobjednat zařízení pro srážení fosforu 

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod AT 6 (Aquatec)

Pozitivnízkušenosti s aquatec at6

 • výborný poměr cena/výkon
 • nízká pořizovací cena
 • certifikát CE umožňující povolit ČOV na ohlášení v případě, že plánujete likvidovat přečištěnou vodu vsakem
 • fixní cena za dovoz po celé ČR (850 Kč)
 • možnost nastavení výkonu čištění díky řídící jednotce AQC Basic, která umožňuje parametrizovat výkon například pro 1 EO

Negativní

 • nutnost připlatit si za vstupní komínek
 • v základním nastavením vykazuje nejvyšší spotřebu energie (což lze dodatečně regulovat)
 • nákladnější na provoz

Zkušenosti s domácí čističkou odpadních vod  STMH5 (Hellstein)

Pozitivnízkušenosti s hellstein stmh5

 • nízká spotřeba energie
 • ekonomický provoz
 • velká kalová nádrž (což znamená méně častý vývoz kalu)
 • možnost nepravidelného provozu (dle výrobce si ČOV poradí až 2 měsíce bez přítoku odpadních vod)

Negativní

 • vyšší pořizovací cena
 • větší rozměry (dané velikostí kalové nádrže)

Zajímá vás víc? Přečtěte si také:

Jak vám s domovní ČOV pomůže Zakra

Společnost Zakra vznikla, aby maximálně usnadnila cestu za řešením odpadu a vody u rodinných domů. S radostí vám pomůžeme s těmito problémy:

 • Projekt a povolení domácí čistírny odpadních vod
 • Zajištění hydrogeologického posudku
 • Analýza a návrh řešení
 • Pomoc s výběrem domácí čistírny odpadních vod

A proč si pro projekt domovní čistírny odpadních vod vybrat právě nás?

 • Jsme rychlí – Na projekt domovní čistírny nebudete čekat déle než 3 týdny od získání všech podkladů. Na termínu dodání se dohodneme společně na začátku naší spolupráce. Pochopení máme i pro klienty, kteří projekt potřebují expresně.
 • Jsme féroví – Cenu projektu domovní ČOV znáte vždy dopředu a v průběhu naší spolupráce se nijak nemění. Pokud do projektu budou potřeba zanést změny, máte tuto předělávku v ceně.
 • Jsme digitální – Pro získání většiny podkladů využíváme digitalizované katastrální mapy, digitální podklady sítí, Google mapy a další nástroje. Navíc jsme vyvinuli vlastní interní aplikaci, která nám pomáhá vyřizovat povolení k domovním čistírnám odpadních vod, díky čemuž pracujeme rychle a efektivně. A to nejlepší na konec – vše s námi vyřídíte online z pohodlí svého domova.
 • Pomůžeme vám vyřídit povolení domovní ČOV – Nechte veškeré starosti s obíháním úřadů na nás a ušetřený čas věnujte své rodině.
 • Umíme také domovní ČOV na klíč – Pokud chcete, vezmeme si na starost celý proces realizace domovní čistírny od začátku až do úspěšného konce.


Chci nezávaznou konzultaci


Komentáře

Your email address will not be published.